Advanced Search
Keyword(s):
in
in
in
Year
From to
Aims and Scope

Matlamat JOSSR adalah untuk menjadi peneraju utama dalam bidang Penyelidikan Sains Sosial merentas multidisiplin. Kandungan penulisan boleh berbentuk konseptual, teoritikal, empirikal dan sebagainya dalam kerangka Penyelidikan Sains Sosial.

Skop jurnal luas dan ia termasuk tetapi tidak terhad kepada topik berikut:

 • Geografi manusia
 • Ekonomi
 • Linguistik
 • Sains Politik
 • Antropologi
 • Komunikasi
 • Kajian terjemahan
 • Sosiologi
 • Psikologi
 • Kriminologi
 • Undang-undang
 • Kajian pembangunan
 • Kajian kebudayaan
 • Pendidikan

 Pendidikan

 • Pendidikan kanak-kanak
 • Falsafah Pendidikan
 • Proses Pendidikan dan mod
 • Pendidikan dewasa
 • Pendidikan wanita
 • Pendidikan teknikal
 • Pendidikan ekstrakurikuler
 • Pendidikan Jasmani
 • Pendidikan Madarsa
 • Pendidikan berasaskan rumah
 • Pendidikan tidak formal
 • Pendidikan untuk kecacatan fizikal
 • Institusi pendidikan
 • Hak untuk pendidikan India

Politik

 • Politik kebangsaan
 • Politik antarabangsa
 • Falsafah politik moden
 • Falsafah politik Islam
 • Sistem politik berasaskan desa
 • Dasar politik
 • Keperibadian politik
 • Strategi politik
 • Isu dan masalah politik
 • Trend politik

Ekonomi

 • Ekonomi moden
 • Falsafah ekonomi
 • Ekonomi Islam
 • Ekonomi antarabangsa
 • Ekonomi mikro
 • Ekonomi makro
 • Ekonomi keluarga
 • Isu ekonomi
 • Dasar ekonomi
 • Sistem ekonomi
 • Ekonomi pengurusan, perindustrian dan perniagaan
 • Masalah ekonomi negara dan antarabangsa
 • Institusi ekonomi

Undang-undang

 • Sistem perundangan
 • Undang-undang tempatan
 • Undang-undang antarabangsa
 • Undang-undang Syariah
 • Undang-undang Korporat
 • Undang-undang perniagaan
 • Undang-undang syarikat
 • Undang-undang Jenayah
 • Undang-undang perlindungan haiwan
 • Undang-undang sivil
 • Undang siber
 • Undang-undang Buruh
 • Undang-undang pekerjaan
 • Undang-undang perlindungan alam sekitar
 • Tindakan perlindungan kanak-kanak
 • Tindakan keselamatan wanita
 • Akta / tagihan mas kahwin

Sosiologi/ Sociology

 • Tingkah laku manusia
 • Kelakuan masyarakat
 • Nilai asas masyarakat
 • Kelakuan kumpulan
 • Tingkah laku keluarga
 • Tingkah laku masyarakat
 • Isu sosial am
 • Isu serantau yang spesifik
 • Isu berasaskan komuniti tertentu
 • Tingkah laku agama
 • Trend sosial
 • Gaya hidup
 • Seni dan budaya
 • Tradisi dan perayaan
 • Masyarakat berbilang budaya

Kewartawanan

 • Kewartawanan antarabangsa
 • Kewartawanan politik
 • Cetak media
 • Media elektronik
 • Media siber
 • Kewartawanan hiburan
 • Konsep kewartawanan
 • Kewartawanan penyiasatan
 • Trend kewartawanan

Pengurusan

 • Pentadbiran
 • Sistem pentadbiran India
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengurusan acara
 • Perkembangan keperibadian
 • Pengurusan kepelbagaian
 • Pengurusan hayat peribadi
 • Pengurusan hayat keluarga
 • Pengurusan kualiti
 • Pengurusan hayat sosial
 • Pengurusan hidup profesional
 • Pengurusan hidup keagamaan
 • Falsafah pengurusan
 • Pengurusan budaya kerja
 • Pengurusan perniagaan
 • Organisasi pengurusan
 • Pengurusan politik organisasi