Advanced Search
Keyword(s):
in
in
in
Year
From to
Jurnal Penyelidikan Sains Sosial (JOSSR) merupakan jurnal berwasit yang berfungsi sebagai medium penerbitan dan perbincangan isu Penyelidikan Sains Sosial serta bidang-bidang berkaitan. 

Siri jurnal ini lebih tertumpu kepada bidang Penyelidikan Sains Sosial. JOSSR ini dapat menjadi platform kepada ahli akademik untuk menerbitkan artikel-artikel berbentuk penyelidikan dan juga konseptual di laman web JOSSR ini. Dengan cara ini, banyak artikel ilmiah yang berkaitan dengan Penyelidikan Sains Sosial dapat diterbitkan secara atas talian sebagai sumber rujukan.

JOSSR 
diterbitkan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan kekerapan empat kali setahun, iaitu pada bulan Disember, Mac, Jun dan September. Ia dibuka kepada penulis dari seluruh dunia.